Dr Anna Kęska jest absolwentką Biologii Akademii Podlaskiej w Siedlcach, którą to szkołę ukończyła w roku 1998. Po jej ukończeniu pracowała jako asystent w Zakładzie Biologii Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, zajmując to stanowisko do 2006 roku. Rozprawa doktorska „Udział leptyny i kortyzolu w funkcjonowaniu układu rozrodczego młodych kobiet o zróżnicowanej aktywności fizycznej” (promotor: dr hab. prof. AWF Elżbieta Skierska), zapewniła dr Annie Kęska stopień doktora nauk o kulturze fizycznej, który uzyskała w roku 2006. Po uzyskaniu dyplomu dr Anna Kęska kontynuowała pracę w zakładzie, będąc jednak na stanowisku adiunkta od 2007 roku.

 

Inne ważne osiągnięcia edukacyjne dr Anny Kęska, to:

  1. 2008 r. – ukończenie studiów podyplomowych na kierunku Żywność, Żywienie, a Zdrowie w Instytucie Żywności i Żywienia, mieszczącym się na terenie Warszawy;
  2. 2013 r. – uzyskanie uprawnień w zawodzie dietetyka;
  3. 2014 r. – dr Anna Kęska ukończyła specjalistyczny kurs zorganizowany przez Akademię Dietetyki. W zakres tego kursu wchodziły następujące elementy:
   • żywienie w sporcie;
   • żywienie kobiet w ciąży i w okresie laktacji;
   • zasady żywienia dzieci i młodzieży;
   • diagnostyka otyłości i nadwagi u dzieci oraz u młodzieży;
   • zasady planowania żywienia u dzieci cierpiących na schorzenia wymagające dietoterapii;
   • planowanie skutecznych diet redukcyjnych.

Oprócz pracy zawodowej dr Anna Kęska jest również mocno zaangażowana w szeroko pojętą pracę dydaktyczną, zajmując się również realizacją istotnych projektów badawczych.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWA

Działalność dydaktyczna

 1. Prowadzenie wykładów i ćwiczeń z biologii, biochemii, fizjologii, endokrynologii wysiłku fizycznego, żywienia i żywienia w sporcie na kierunkach wychowanie fizyczne, sport, fizjoterapia (AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie), turystyka i rekreacja, zdrowie publiczne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne (Uczelnia Warszawska im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie).
 2. Prowadzenie wykładów i ćwiczeń z biochemii, żywienia i żywienia w sporcie na studiach podyplomowych AWF: Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie (także wieloletni kierownik tych studiów) oraz Trener personalny.

 

Działalność naukowa

 1. Uczestniczka kilkunastu konferencji i sympozjów krajowych i zagranicznych,  autorka i współautorka 42 publikacji w czasopismach z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Udział w projektach badawczych:

– 1998-2000r – Ds.-19 „Zdrowotne i biologiczne konsekwencje aktywności fizycznej i sportu” (kierownik prof. dr hab. Antoni K. Gajewski),

– 2000-2006r – Ds.-42 „Wysiłek fizyczny kobiety – pożytki i zagrożenia dla zdrowia’’ (kierownik dr hab. prof. AWF Elżbieta Skierska),

– 2006-2007r – I.28 „Ocena zjawiska używania substancji psychoaktywnych przez studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie’’ (kierownik dr Joanna Tkaczyk),

– 2007-2008r – Ds.-90 „Poziom rozwoju fizycznego, ruchowego i poznawczego oraz wybrane aspekty stylu życia dzieci i młodzieży uprawiających szachy” (kierownik dr Agnieszka Fornal-Urban),

– 2009-2011r – Ds.-132 „Wpływ aktywności fizycznej na stężenie wybranych hormonów (kortyzolu, TSH, T3, T4, osteokalcyny) w osoczu u młodych mężczyzn” (kierownik dr Anna Kęska)

– Ds.- 147 „Wpływ zróżnicowanej aktywności fizycznej na wybrane wskaźniki zdrowia młodych osób” (kierownik dr hab. n. med. prof. nzw. AWF Krzysztof Mazurek)

– 2011-2014r – Ds.-155 „Ocena parametrów auksologicznych, wydolności fizycznej i kompetencji studiowania młodzieży rozpoczynającej naukę na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Józefa Piłsudskiego w Warszawie” (kierownik dr hab. n. med. prof. nzw. AWF Andrzej Wiśniewski)

– 2011-2013r – Ds.-162 „Fizjologiczne i biochemiczne aspekty struktury obciążeń startowych oraz kontroli efektywności treningu i walki sportowej w wybranych dyscyplinach sportu” (kierownik dr hab. prof. nzw. AWF Krzysztof Perkowski)

– 2013-2015r – Ds.-181 „Wpływ sposobu żywienia na stężenie wybranych hormonów we krwi u młodych mężczyzn o małej aktywności fizycznej” (kierownik dr Anna Kęska)

– 2015-2016r – Ds.-211 „Zmiany aktywności bioelektrycznej wybranych mięśni obręczy kończyny górnej po treningu rozciągającym” (kierownik dr Elżbieta Olszewska)

– 2015-2018r Ds.-230 „Parametry biochemiczne we krwi, sposób żywienia, aktywność fizyczna i budowa ciała młodych kobiet i mężczyzn prawidłowo i nieprawidłowo oceniających swoją sylwetkę” (kierownik dr Marzena Malara)

– 2015-2017r Ds.-231 „Oddziaływanie treningu proprioceptywnego na funkcjonowanie aparatu mięśniowo-stawowego kobiet o różnym statusie miesiączkowym” (kierownik dr Dagmara Iwańska)

 1. Przygotowanie cyklu artykułów eksperckich dla Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ) w ramach programu KIK34 – Blok zagadnień dotyczących aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu chorób przewlekłych (schorzenia metaboliczne) – rekomendacje dotyczące rodzaju i czasu trwania aktywności, o następującej tematyce: aktywność fizyczna w otyłości, aktywność fizyczna w cukrzycy oraz aktywność fizyczna w zaburzeniach lipidowych.
MEA Clinic ul. Burakowska 16 LU 2 01-066 Warszawa +48 538 303 198 kontakt@meaclinic.pl Polityka prywatności & Cookies