Rekonstrukcja płatka ucha po tzw. „tunelu”

Całkowita korekta nosa

Całkowita korekta nosa

Całkowita korekta nosa

Całkowita korekta nosa

OPERACJA PLASTYCZNA NOSA