CAŁKOWITA KOREKTA NOSA

Operacja nosa po urazie z dzieciństwa.