2015-12-03

Witamina D3

Polska znajduje się w szerokości geograficznej, gdzie średnie roczne nasłonecznienie, liczone w kWh/m2 (kilowatogodzina z metra kwadratowego) wynosi około 1000 podczas gdy na południu Europy liczba […]