Dr n. med.
Marcin Jadczak

Dr n. med. Marcin Jadczak jest laryngologiem i lekarzem medycyny estetycznej.

Studia medyczne ukończył na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie w 2001 roku. Specjalizację w zakresie otolaryngologii – chirurgii głowy i szyi – realizował w Klinice ORL Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. W czerwcu 2012 roku obronił doktorat w dziedzinie otolaryngologii. W roku 2007 ukończył naukę w Podyplomowej Szkole Medycyny Estetycznej. Stale rozwija swoje zainteresowania zawodowe oraz kompetencje medyczne, zarówno w dziedzinie otolaryngologii, jak i medycyny estetycznej.

W maju 2019 roku zdał europejski egzamin z chirurgii plastycznej twarzy oraz spełnił wszystkie wymagania aby otrzymać certyfikat, nadany przez European Board For Certification In Facial Plastic And Reconstructive Surgery.

Europejska Akademia Chirurgii Plastycznej Twarzy powstała w 1977 roku pod auspicjami Amerykańskiej Akademii Cirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Twarzy. W 2013 roku ustanowiono  European Board For Certification In Facial Plastic And Reconstructive Surgery.    Misją Akademii jest poprawa jakości chirurgii plastycznej twarzy w Europie.  Europejska Rada zajmuje się oceną kwalifikacji kandydatów na chirurgów plastycznych twarzy. W skład procesu przyznawania certyfikatu wchodzi ocena przez komisję 100 przypadków klinicznych przedstawionych przez kandydata oraz zdanie 2 częściowego egazminu.

Był jednym z członków zespołu, który jako pierwszy w Polsce wykonał niezwykle skomplikowany zabieg cewnikowania zatok przynosowych (kierowali nim prof. D. Jurkiewicz oraz dr n. med. K. Szczygielski). Jako pierwszy w kraju wykonał zabieg liposukcji laserowej Slim Lipo. W trakcie pracy zawodowej łączy swoje zainteresowania medyczne, skupiając się na zabiegach chirurgii głowy i szyi, w szczególności zaś operacjach plastycznych nosa.

Wykształcenie

 • Uniwersytet Medyczny – Warszawa 2001
 • Klinika ORL Wojskowego Instytutu Medycznego Warszawa – specjalizacja w zakresie otolaryngologii – chirurgii głowy i szyi
 • Doktorat w dziedzinie otolaryngologii – czerwiec 2012
 • Podyplomowa Szkoła Medycyny Estetycznej – 2007

Certyfikaty i nagrody

 • 17th International Course in Modern Rhinoplasty Techniques
 • IX Międzynarodowy Kongres Medycyny Estetycznej i Anti-Aging
 • VIII Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego – Warszawa
 • Akademia Medyczna w Warszawie – kurs specjalizacyjny „Rynologia w Alergologii”
 • Akademia Medyczna w Poznaniu – kurs specjalizacyjny „Onkologia w otolaryngologii”

Kursy i szkolenia

 • Dyplom uczestnictwa w kursie medycznym pt. Anatomia i techniki operacyjne w chirurgii podstawy czaszki „Dostępy  endoskopowe w chirurgii podstawy czaszki” – Warszawa
 • Certyfikat uczestnictwa w kursie „Chirurgia szyi i krtani” – Polska Grupa Badań Nowotworów Głowy i Szyi oraz Wielkopolskie Centrum Onkologii – Poznań
 • Certyfikat ukończenia szkolenia „Złoty standard nieinwazyjnych metod odmładzania skóry”
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Techniki łączone zastosowania toksyny botulinowej oraz kwasu hialuronowego z użyciem techniki Soft Filing” – Centrum Szkoleniowe Estederm
 • Certyfikat ukończenia podstawowego programu szkoleniowego Sculptra
 • Certyfikat Radiesse potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu „Techniki iniekcji i stosowania preparatu Radiesse”

Kalendarz konsultacji

Poniedziałek i czwartek 17:00 – 20:00

Kontakt

tel: 538-303-198

mail: marcin@meaclinic.pl