Regulamin dla klientów MEA CLINIC sp. z o.o.


 
 1. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia, czy ze względu na stan zdrowia Klienta, przebyte choroby, czy tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 2. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (Klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, HIV, przebytej żółtaczce, chorobach tarczycy, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, wkładkach domacicznych). Są to bardzo istotne informacje, szczególnie w przypadku kwalifikacji do zabiegów z użyciem mikroprądów, fali radiowej itp.
 3. Wykonanie zabiegu makijażu trwałego, zabiegu depilacji laserowej, mikrokoagulacji, zabiegu z użyciem kwasów i wszelkich innych metod złuszczania naskórka oraz zabiegów z zakresu medycyny estetycznej i mezoterapii igłowej wymaga pisemnej zgody Klienta na wykonanie zabiegu.
 4. Przez przystąpieniem do zabiegu Klient musi zdjąć całą biżuterię.
 5. Klienci zobowiązani są poinformować pracownika o Pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 6. Niezastosowanie się Klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności MEA CLINIC SP. Z O.O. z ewentualnych powikłań po przeprowadzonym zabiegu.
 7. W przypadku wystąpienia powikłań lub niepożądanych efektów po zabiegu Klient powinien osobiście przyjść do MEA Clinic w przeciągu 24h po wykonanym zabiegu.
 8. Po wykonanych zabiegach z użyciem kwasów i wszelkiego typu złuszczaniach naskórka Klient powinien stosować wyłącznie kosmetyki skonsultowane lub przepisane przez pracownika salonu oraz używać preparatów z wysokim filtrem chroniących przed ekspozycją słoneczną (SPF 50+).
 9. W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu – Pracownik ma prawo odmówić jego wykonania.
 10. Na terenie całego salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

 

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie świadczonymi przez nas usługami wprowadzamy Regulamin zabiegów i usług pakietowych:

 1. W przypadku dokonania wcześniejszego zapisu na zabieg pakietowy i nieodwołanie wizyty – zabieg uznajemy jest za  wykonany.
 2. W przypadku braku możliwości przybycia na umówiony zabieg należy anulować wizytę z min. 1-dniowym wyprzedzeniem – bez konsekwencji finansowych.
 3. Wykupiony pakiet usług jest ważny 6 miesięcy od dnia zakupu.

 

Regulamin korzystania z Podarunku Urody oraz kuponów zniżkowych:

 1. Klient chcący skorzystać z Podarunku Urody lub Kuponu zniżkowego zobligowany jest okazać go przed rozpoczęciem zabiegu.
 2. Jedna osoba może wykorzystać jednorazowo maksymalnie 1 kupon zniżkowy lub 1 Podarunek Urody.
 3. Kupony zniżkowe nie łączą się z innymi promocjami.
 4. Klient, który zapomniał Podarunku Urody zobowiązany jest uiścić pełną kwotę zabiegu, nawet jeśli przy rezerwacji telefonicznej podał nr indywidualny Voucheru.